Durere în picioare atunci când stăteau pe ele


I- a spus, și l- au adus pe copil mort. Dimpotrivă, în felul în care Sfântul Nicolae sare grabnic în ajutorul omului, chiar şi când nu este chemat vine, aşa cum acele fete rămase la tatăl lor fără zestre şi care nu mai aveau din ce trăi, nici ele, nici tatăl lor şi se gândea tatăl lor să le dea spre desfrânare ca să aibă toţi pâine, ei nu l- au chemat pe. La o stație s- au urcat un preot în vârstă și un bătrân și stăteau în picioare lângă el. Sau le spuneam eu, dacă se lăsau greu, dacă nu aveau imaginație atunci. Atunci când a intrat în locul sfânt din ceruri, El nu a mai dus cu El sângele mieilor şi ţapilor, " ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. De aceea le spun mamelor să se zorească pe ele însele în. Cineva blesteamă atunci când o spune cu patimă, cu înverșunare. Copiii care trăiesc lumeşte, fără luare aminte, sunt mustraţi de conştiinţă atunci când văd pe copiii care duc o viaţă curată, duhovnicească şi de aceea vor să- i atragă şi pe ei. Acela însă s- a întins și mai mult pe. Și după aceea durere și plâns pe tatăl lui. Aceasta împlineşte pilda lucrării locului sfânt de pe pământ. Odată, pe când mergea cu autobuzul la şcoală, stătea întins pe un scaun. Extras din Cuviosul. După ce au mai mers puţin,. Apoi, le propuneam să stea când una, când alta, câte 3 minute fiecare și în timp ce stăteau în picioare să spună o poveste, în vreme ce stau jos să asculte povestea celeilalte. Murdărindu- se din cap până în picioare. Durere în picioare atunci când stăteau pe ele.
Atunci cineva i- a spus:,, Scolă- te, să stea vărstnicii”. La o staţie s- au urcat un preot în vârstă şi un bătrân şi stăteau în picioare lângă el. Atunci cineva i- a. Apoi, le propuneam să stea când una, când alta, câte 3 minute fiecare și în timp ce stăteau în picioare să spună o poveste, în vreme ce stau jos să asculte povestea celeilalte.


  •  
    Guta pentru rugăciuni